Zakonom o sigurnosti hrane BiH svi koji rade sa hranom u proizvodnji, preradi, pripremi, skladištenju, transportu, distribuciji, prodaji, konzumiranju hrane, kao i oni koji se bave proizvodnjom i preradom ambalaže za hranu, imaju obavezu implementacije HACCP Sistema u svoje poslovanje. HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već isključivo na njegovu zdravstvenu bezbjednost.
Grane u kojima je potrebna implementacija HACCP-a:

  • proizvodnja, prerada i pakovanje;
  • skladištenje, transport i distribucija;
  • priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, dečijie ustanove, hotele, restorane;
  • trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo;
  • proizvodnja i prerada ambalaže za hranu;
  • proizvodnja opreme za prehrambenu industriju;
  • organska prehrambena industrija.

Bitno je napomenuti da se primena HACCP-a ne odnosi se samo na srednja i velika proizvodno-prerađivačka preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u mala preduzeća, zadruge, pekare, poslastičarnice, brzu hranu, hotele i restorane, ustanove (bolnice, vrtiće, javne kuhinje, menze), jednostavno svuda gde je zdravstvena bezbjednost hrane od velike važnosti.

HACCP sistem nije namenjen samo izvozno orjentisanim prehrambenim preduzećima, jer i građani BiH sve više razvijaju svijest o neophodnosti konzumiranja zdravstveno ispravne hrane i u tom smislu već prave distinkciju proizvoda sa HACCP oznakom.

Takođe je važna činjenica da će se HACCP Sistem primenjivati i u kontroli zdravstvene bezbjednosti hrane za životinje, jer samo zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana za životinje garantuje da će namirnica životinjskog porijekla biti pogodna za ishranu ljudi.