AgroLink pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost. Naš konsultantski portfolio je sljedeći:

  • HACCP Sistem - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke,
  • Global G.A.P. - Sistem menadžmenta dobrom poljoprivrednom praksom,
  • IFS - Standard za kvalitet i bezbednost hrane,
  • ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS),
  • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS),
  • ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS),
  • Radionice za unapređenje ljudskih resursa,
  • Kursevi za interne auditore Sistema menadžmenta po zahtevima ISO standarda,
  • Kursevi za eksterne auditore (Lead Auditore) Sistema menadžmenta po zahtevima ISO standarda.

Kompetentni konsultanti i kvalitetna saradnja sa drugim konsultantskim kućama, kompanijama i naučnim Institutima su naša prednost.

Ukoliko imate potrebu za angažovanjem eksternih konsultanata iz bilo koje od gore navednih oblasti ili pak imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno nas kontaktirajte. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da na profesionalno odgovoran i stručno kompetentan način, rješimo Vas zahtijev, uz obostrano zadovoljstvo.